-

รายละเอียด จับยี่กี ประจำรอบที่ 01/12/2021 รอบ 12:45น

ผลรวม

1478355

เลขแถวที่ 17

48373

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 1

xxxmatom

สมาชิกยิงเลขลำดับที่ 17

xxxmsagaja

ผลรางวัล

1429982

สามตัวบน

299

สองตัวล่าง

82

# เลข สมาชิก เวลาส่งเลข
1 12121 xxxmatom 01/12/2021 12:44:49
2 23050 xxxatsorn9 01/12/2021 12:44:49
3 36629 xxxboosboo 01/12/2021 12:44:47
4 75487 xxxZeno 01/12/2021 12:44:45
5 88931 xxxDamon 01/12/2021 12:44:43
6 89645 xxxPhoenix 01/12/2021 12:44:41
7 55134 xxxssifnja 01/12/2021 12:44:39
8 51010 xxxzsiizii 01/12/2021 12:44:37
9 49864 xxxmsaskaa 01/12/2021 12:44:35
10 45605 xxxjsanasj 01/12/2021 12:44:33
11 43629 xxxlsottot 01/12/2021 12:44:31
12 98042 xxxGarrick 01/12/2021 12:44:29
13 00000 xxxone2018 01/12/2021 12:44:28
14 79194 xxxZane 01/12/2021 12:44:27
15 12121 xxxmatom 01/12/2021 12:44:27
16 17364 xxxaijai 01/12/2021 12:44:25
17 48373 xxxmsagaja 01/12/2021 12:44:23
18 12121 xxxmatom 01/12/2021 12:44:21
19 98557 xxxBrandde 01/12/2021 12:44:21
20 54717 xxxwsafnde 01/12/2021 12:44:19
21 35868 xxxmaskaaj 01/12/2021 12:44:17
22 48397 xxxmsagaja 01/12/2021 12:44:15
23 53698 xxx7s7f8aa 01/12/2021 12:44:13
24 76198 xxxAjex 01/12/2021 12:44:11
25 36518 xxxboosboo 01/12/2021 12:44:09
26 49961 xxxmsaskaa 01/12/2021 12:44:07
27 88820 xxxDamon 01/12/2021 12:44:05
28 76848 xxxAnthony 01/12/2021 12:44:03
29 20453 xxx4339605 01/12/2021 12:44:01
เข้าแทงจับยี่กีรอบถัดไปคลิก
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข